Ferdi Kaza Sigortası

Ana Teminatlar

  • Ölüm
  • Sürekli Sakatlık

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

  • Ferdi Kaza Deprem
  • Ferdi Kaza Terör

Sigortalı kişi, kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alınır.

Teminatlar

  • Ölüm: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, kanuni varislerine ödenen tazminatı içermektedir.16 yaşından küçükler için işbu teminat sadece cenaze masrafları ile ve azami 1.000 TL ile sınırlıdır.
  • Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile herhangi bir kaza sonucu sürekli bir sakatlığa maruz kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir.

İsteğe Bağlı Alınabilecek Teminatlar

    • Ferdi Kaza Terör Teminatı

Genel Şartlar Madde 6/g gereği; 5 inci maddenin e bendinde belirtilen zararlar ve aynı maddenin g bendinde belirtilen terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler teminata dahildir.

    • Ferdi Kaza Deprem Teminatı

Genel Şartlar Madde 6/f gereği; deprem sonucu oluşan hasarlar teminata dahildir.

logolaralt.fw

Tel : 0242 243 66 77 Faks : 0242 247 00 70
Kızılsaray Mah. Ayakkabıcılar Çarşısı Kat:1 No:101 Muratpaşa / Antalya